A.R.I. - SEZIONE DI IVREA

DLI TRASP

 DIPLOMA LAGHI ITALIANI - ITALIAN LAKES AWARD

Italian English French German Portuguese Russian Spanish

area riservata

DIPLOMI EMESSI

 

 
AWARD ASSIGNED         DIPLOMI    OM    ITALIANI                  
ANNI 20.... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  HUNTERS                                
I0JFE  X                              
I0LYO                    X            
I0MOM  X X  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  X    
I0NNY              X  X  X  X  X  X  X      
I0KHY  X                              
I0SBA                    X            
I0SSH  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X        
I0SSW  X    X                          
I1JQJ  X                              
I1OCQ  X                              
I1OQI      X  X  X  X  X  X                
I1SCL  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
I2CZQ  X          X      X  X            
I2DJX    X  X  X    X                    
I2HGV                      X  X        
I2YKR             X X     X          
I3LTT                    X  X  X  X      
I3THJ                  X  X  X  X        
I3VAD    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
I3ZSX  X                              
I4ABG     X               X X  X  X    
I4JHG            X  X  X                
I4OMD             QRP QRP QRP QRP            
I5FLN  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      
I5JFG                    X            
I5WEA    X  X  X  X  X  X  X  X  X            
I6DAT      X                          
I8DKR                X                
IK0EIU    X                            
IK0YKM    X                            
IK1DFH          X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IK1GCB                    X  X  X  X  X  X  X
IK1GPG  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IK1JNP     X X X X X X X X X X X      
IK1NDD        X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IK1MJG    X  X  X  X  X                    
IK1PXP                X                
IK1SOW  X                              
IK1TCF  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X          
IK1UGX                            X    
IK1XPK  X                              
IK1ZNN  X  X  X  X  X  X                    
IK2AHU  X                              
IK2GFK    X  X  X  X                      
IK2ILH                  X              
IK2NBW  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IK2RPE                X                
IK2SAV                X                
IK2UJS                  X              
IK2WAD                       X        
IK2VUC  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  X
IK2WZQ  X      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
IK2YXH    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IK3DRO                      X  X  X  X    
IK4IDF                      X  X  X  X    
IK3ITR  X                              
IK3PQH                      X          
IK4DRY                         X      
IK4VFF  X                              
IK5MEN  X                              
IK5PWN  X  X  X                          
IK6DIP                  X              
IK6VLC                                
IK6OAK                    X  X  X  X  X    X
IK6OCX                    X            
IK6ZNK  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
IK8OZP      X                          
IK8PXZ     X     X X   X X X X        
IK8YFU  X                              
IN3FXP                           X    
IN3HOT  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X
IN3IJL    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IN3REZ  X  X  X  X                        
IN3XUG  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IT9CAR                  X  X            
IT9CFP                       X        
IT9DID                         X      
IT9DTU        X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
IT9DVZ                X  X  X  X X  X  X    
IT9FCC    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X
IT9NSL            X                    
IT9RJQ              X  X  X  X  X  X  X      
IT9SKH              X  X  X              
IT9SMU              X  X  X  X  X  X  X  X    
IT9SER          X                      
IT9VQC  X  X                            
IT9XZV  X  X                            
IT9YSW  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X            
IU1AUG                      X    X      
IU1AUV                         X      
IU2BWQ                      X          
IU4DEG                       X        
IU8EOL                         X  X  X  
IU4IDK                            X    
IV3VRN                  X              
IW0BZD      X  X  X  X  X  X                
IW0BET      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      
IW0HLZ      X                          
IW0HIE        X                        
IW0HOE      X                          
IW0HOU      X                          
IW1APE            X  X  X  X  X  X  X X      
IW1ARE            X                    
IW1ARK                           X    
IW1PNJ        X  X  X          X  X  X      
IW1RLC        X    X  X  X  X  X  X  X  X  X    
IW1RHX      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X
IW2HNN      X                          
IW2NEF      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X        
IW2OGW      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
IW3BQK                  X              
IW3GID                  X  X  X  X  X  X  X  
IW3IA      X                          
IW3HKW                  X  X  X          
IW4DV                       X        
IW4EHX                  X  X  X  X  X  X    
IW5BNC                  X              
IV3BCA                X  X  X  X          
IV3BXV                      X          
IV3PGQ        X                        
IV3RVN                    X            
IW6CIE                         X      
IW6NXR      X                          
IW6PLY        X        X            X    
IW6PWC      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
IW6NOB        X  X  X  X  X  X              
IW9ABZ                  X              
IZ1DOE                    X      X    X  
IZ1PKI              X  X  X              
IZ1PKR                       X  X      
IZ1QLT                X  X              
IZ1UIA                       X  X      
IZ0ARL  X    X                X          
IZ0DIB    X                            
IZ0EVK  X  X  X  X                        
IZ0FVH    X          X  X                
IZ0FVM  X                              
IZ0HTW                X                
IZ0HDB        X                        
IZ0MJG            X                    
IZ0PUE            X  X  X                
IZ0UIM                X                
IZOVQV                       X      X  
IZ1DOE                       X  X      
IZ1PHT                         X      
IZ1PKR                      X          
IZ1PKI              X                  
IZ1QLT                    X            
IZ1KGY                X                
IZ1UHA                X                
IZ1JMN          X                      
IZ1JOB                      X          
IZ1WIX                  X  X  X          
IZ2BHQ                      X  X  X  X  X  
IZ2BKT                       X  X      
IZ2CDR                      X  X  X  X  X  
IZ2DQD      X                          
IZ2EHY  X                              
IZ2FOS  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IZ2GLU      X                          
IZ2GMU               X X X X X  X  X  X  X
IZ2IHO              X  X  X      X        
IZ2LUU                X                
IZ2OIF                  X  X  X      X    
IZ2SNY                     X          
IZ2KXC                X                
IZ2ZQQ                       X        
IZ3JJD        X                        
IZ4EFP    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IZ4EKI      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      
IZ4FUA  X                              
IZ4HXT            X                    
IZ5CMG                    X            
IZ5IPA        X                        
IZ5FSO    X  X  X  X          X    x        
IZ5GST              X  X                
IZ5HNI                X  X  X  X  X  X  X  X  X
IZ5RLK                    X            
IZ5RWM                      X          
IZ5VSX                    X            
IZ6CZV      X      X      X  X    X        
IZ5VTF                                
IZ6FHZ  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   X  X  
IZ6FTX    X  X      X                    
IZ6ITZ              X    X              
IZ6HRT      X  X                        
IZ6RWD                                
IZ6RYR                                
IZ6JUU            X  X                  
IZ6BUV                  X              
IZ6ZNK                    X            
IZ7JWT        X                        
IZ7DMT      X                          
IZ7FSY      X  X  X  X  X  X  X  X            
IZ7QFP                X  X  X             
IZ8DBJ              X                  
IZ8GXE                                X
IZ8DFO                       X    X  X  X
IZ8FQX      X  X      X  X                
IZ8FQG      X                          
IZ8OFO            X          X  X        
IZ8JPV        X  X                      
IZ8LIP            X                    
IZ8XJJ                      X  X  X  X  X  
IQ8WN                                X

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni