A.R.I. - SEZIONE DI IVREA

DLI TRASP

 DIPLOMA LAGHI ITALIANI - ITALIAN LAKES AWARD

Italian English French German Portuguese Russian Spanish

area riservata

DIPLOMI EMESSI

 

 
AWARD ASSIGNED         DIPLOMI    OM    ITALIANI                
ANNI 20.... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  HUNTERS                              
I0JFE  X                            
I0LYO                    X          
I0MOM  X X  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  X  
I0NNY              X  X  X  X  X  X  X    
I0KHY  X                            
I0SBA                    X          
I0SSH  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      
I0SSW  X    X                        
I1JQJ  X                            
I1OCQ  X                            
I1OQI      X  X  X  X  X  X              
I1SCL  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
I2CZQ  X          X      X  X          
I2DJX    X  X  X    X                  
I2HGV                      X  X      
I2YKR             X X     X        
I3LTT                    X  X  X  X    
I3THJ                  X  X  X  X      
I3VAD    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
I3ZSX  X                            
I4ABG     X               X X  X  X  
I4JHG            X  X  X              
I4OMD             QRP QRP QRP QRP          
I5FLN  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
I5JFG                    X          
I5WEA    X  X  X  X  X  X  X  X  X          
I6DAT      X                        
I8DKR                X              
IK0EIU    X                          
IK0YKM    X                          
IK1DFH          X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IK1GCB                    X  X  X  X  X  X
IK1JNP     X X X X X X X X X X X    
IK1NDD        X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IK1MJG    X  X  X  X  X                  
IK1PXP                X              
IK1SOW  X                            
IK1TCF  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X        
IK1UGX                            X  
IK1XPK  X                            
IK1ZNN  X  X  X  X  X  X                  
IK2AHU  X                            
IK2GFK    X  X  X  X                    
IK2ILH                  X            
IK2NBW  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IK2RPE                X              
IK2SAV                X              
IK2UJS                  X            
IK2WAD                       X      
IK2VUC  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X
IK2WZQ  X      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IK2YXH    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IK3DRO                      X  X  X  X  
IK4IDF                      X  X  X  X  
IK3ITR  X                            
IK3PQH                      X        
IK4DRY                         X    
IK4VFF  X                            
IK5MEN  X                            
IK5PWN  X  X  X                        
IK6DIP                  X            
IK6VLC                              
IK6OAK                    X  X  X  X  X  
IK6OCX                    X          
IK6ZNK  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IK8OZP      X                        
IK8PXZ     X     X X   X X X X      
IK8YFU  X                            
IN3FXP                           X  
IN3HOT  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IN3IJL    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IN3REZ  X  X  X  X                      
IN3XUG  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
IT9CAR                  X  X          
IT9CFP                       X      
IT9DID                         X    
IT9DTU        X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IT9DVZ                X  X  X  X X  X  X  
IT9FCC    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IT9NSL            X                  
IT9RJQ              X  X  X  X  X  X  X    
IT9SKH              X  X  X            
IT9SMU              X  X  X  X  X  X  X  X  
IT9SER          X                    
IT9VQC  X  X                          
IT9XZV  X  X                          
IT9YSW  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X          
IU1AUG                         X    
IU1AUV                         X    
IU2BWQ                      X        
IU4DEG                       X      
IU8EOL                         X  X  X
IU4IDK                            X  
IV3VRN                  X            
IW0BZD      X  X  X  X  X  X              
IW0BET      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
IW0HLZ      X                        
IW0HIE        X                      
IW0HOE      X                        
IW0HOU      X                        
IW1APE            X  X  X  X  X  X  X X    
IW1ARE            X                  
IW1ARK                           X  
IW1PNJ        X  X  X          X  X  X    
IW1RLC        X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IW1RHX      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IW2HNN      X                        
IW2NEF      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      
IW2OGW      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IW3BQK                  X            
IW3GID                  X  X  X  X  X  X  X
IW3IA      X                        
IW3HKW                  X  X  X        
IW4DV                       X      
IW4EHX                  X  X  X  X  X  X  
IW5BNC                  X            
IV3BCA                X  X  X  X        
IV3BXV                      X        
IV3PGQ        X                      
IV3RVN                    X          
IW6CIE                         X    
IW6NXR      X                        
IW6PLY        X        X            X  
IW6PWC      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
IW6NOB        X  X  X  X  X  X            
IW9ABZ                  X            
IZ1DOE                    X      X    X
IZ1PKI              X  X  X            
IZ1PKR                       X  X    
IZ1QLT                X  X            
IZ1UIA                       X  X    
IZ0ARL  X    X                X        
IZ0DIB    X                          
IZ0EVK  X  X  X  X                      
IZ0FVH    X          X  X              
IZ0FVM  X                            
IZ0HTW                X              
IZ0HDB        X                      
IZ0MJG            X                  
IZ0PUE            X  X  X              
IZ0UIM                X              
IZOVQV                       X      X
IZ1DOE                       X  X    
IZ1PHT                         X    
IZ1PKR                      X        
IZ1PKI              X                
IZ1QLT                    X          
IZ1KGY                X              
IZ1UHA                X              
IZ1JMN          X                    
IZ1JOB                      X        
IZ1WIX                  X  X  X        
IZ2BHQ                      X  X  X  X  X
IZ2BKT                       X  X    
IZ2CDR                      X  X  X  X  X
IZ2DQD      X                        
IZ2EHY  X                            
IZ2FOS  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IZ2GLU      X                        
IZ2GMU               X X X X X  X  X  X
IZ2IHO              X  X  X      X      
IZ2LUU                X              
IZ2OIF                  X  X  X      X  
IZ2SNY                     X        
IZ2KXC                X              
IZ2ZQQ                       X      
IZ3JJD        X                      
IZ4EFP    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
IZ4EKI      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
IZ4FUA  X                            
IZ4HXT            X                  
IZ5CMG                    X          
IZ5IPA        X                      
IZ5FSO    X  X  X  X          X    x      
IZ5GST              X  X              
IZ5HNI                X  X  X  X  X  X  X  X
IZ5RLK                    X          
IZ5RWM                      X        
IZ5VSX                    X          
IZ6CZV      X      X      X  X    X      
IZ5VTF                              
IZ6FHZ  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   X  X
IZ6FTX    X  X      X                  
IZ6ITZ              X    X            
IZ6HRT      X  X                      
IZ6RWD                              
IZ6RYR                              
IZ6JUU            X  X                
IZ6BUV                  X            
IZ6ZNK                    X          
IZ7JWT        X                      
IZ7DMT      X                        
IZ7FSY      X  X  X  X  X  X  X  X          
IZ7QFP                X  X  X           
IZ8DBJ              X                
IZ8DFO                       X    X  X
IZ8FQX      X  X      X  X              
IZ8FQG      X                        
IZ8OFO            X          X  X      
IZ8JPV        X  X                    
IZ8LIP            X                  
IZ8XJJ                      X  X  X  X  X

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni